Distributor Portal
THANK YOU TO ALL ESSENTIAL WORKERS
FREE DELIVERY ON ALL UK ORDERS OVER £75
100% SECURE ONLINE SHOPPING

Terms & Conditions of Social Competitions - Netherlands

VOORWAARDEN VAN SOCIALE WEDSTRIJDEN

Instagram Giveaway

1. De promotor is: Ballyclare Ltd., gevestigd te Ballyclare BV, Gildenstraat 25, 7005 BL Doetinchem, Nederland.

2. De giveaway staat open voor inwoners van Nederland die 13 jaar of ouder zijn, met uitzondering van werknemers van Ballyclare LTD en hun naaste familieleden en iedereen die anderszins verbonden is met de organisaties of de juryleden van de wedstrijd.

3. Er is geen inschrijvingsgeld en geen aankoop nodig om deel te nemen aan deze wedstrijd. Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft een deelnemer aan dat hij/zij akkoord gaat met deze voorwaarden.

4. De sluitingsdatum voor deelname is 11/12/2020 om 12:00 uur. Na deze datum worden geen verdere inzendingen meer toegestaan. 5. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet worden ontvangen.

6. De regels van de wedstrijd en de wijze van deelname zijn als volgt: Like & commentaar op de relevante post op Instagram, Volg @ballyclareinternational Een winnaar wordt willekeurig gekozen.

7. De promotors zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste prijsgegevens die door een derde partij in verband met deze wedstrijd aan een deelnemer worden verstrekt.

8. De prijs is als volgt: Slijtvast Winterjasje, Moisture Management T-shirt, Lichtgewicht Broek met Cordura

9. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen geld of andere alternatieven aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wij behouden ons het recht voor om een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde zonder voorafgaande kennisgeving.

10. De winnaar wordt gekozen: 26/11/2020 [willekeurig door software, uit alle ontvangen en door de Promotor geverifieerde inzendingen].

11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per bericht op de hoogte gesteld. Als de winnaar niet binnen 14 dagen na de kennisgeving kan worden gecontacteerd of de prijs niet opeist, behouden wij ons het recht voor om de prijs van de winnaar terug te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.

12. De promotor zal de winnaar informeren wanneer en waar de prijs kan worden opgehaald / geleverd.

13. De beslissing van de promotor met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben zal definitief zijn en er zal geen correspondentie worden gevoerd.

14. Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft een deelnemer aan dat hij/zij akkoord gaat met deze voorwaarden.

15. De wedstrijd en deze voorwaarden zullen worden beheerst door [Nederlands] recht en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van [Nederland].

16. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn of haar naam en beeltenis in publiciteitsmateriaal, alsmede met de inzending daarvan. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige [Nederlandse] wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

17. De naam van de winnaar zal 28 dagen na de sluitingsdatum beschikbaar zijn door een e-mail te sturen naar het volgende adres: jim.starbuck@ballyclarelimited.com.

18. Deelname aan de wedstrijd wordt beschouwd als aanvaarding van deze voorwaarden.

19. Deze promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Instagram. U verstrekt uw informatie aan Ballyclare en niet aan een andere partij. De verstrekte informatie zal worden gebruikt in combinatie met het volgende Privacybeleid.

Top